Privatumo politika

Mums rūpi jūsų asmeniniai duomenys ir norime, kad pasitikėtumėte „GB Foods“ gebėjimu su jūsų asmeniniais duomenimis elgtis atsargiai. Ši Privatumo politika padės jums suprasti, kokius asmeninius duomenis renkame, kodėl juos renkame bei ką su jais darome.

Skaitydami mūsų Privatumo politiką turėkite omenyje, kad ji taikoma visoms žemiau išvardintoms „GB Foods“ grupės įmonėms.

Kas mes esame?

Ši Privatumo politika taikoma dėl „GB Foods“ prekių ir paslaugų teikimo renkamiems asmeniniams duomenims. Šioje Privatumo politikoje pateikiamos nuorodos į „FB Foods“, „mes“, „mus“ ar „mūsų“ reiškia visas, penkiose Europos jurisdikcijose įsikūrusias mūsų grupės įmones.

Belgija

(pagrindinė būstinė)
GB Foods Belgium NV
BE 0458.358.850
Rijksweg 16
B – 2870 Puurs-Sint-Amands
BELGIJA       

Prancūzija

GB Foods France SAS
63 bis, Rue de Sèvres
F-92514 Boulogne Billancourt
PRANCŪZIJA

GB Foods Production France SAS
1420 Route de Carpentras
CS 80018 Le Pontet
F-84275 Vedène Cedex
PRANCŪZIJA

Destombes SAS
ZI de l’Alouette – Rue Gutenberg
F-62800 Liévin
PRANCŪZIJA

Destombes Production SAS
ZI de l’Alouette – Rue Gutenberg
F-62800 Liévin
PRANCŪZIJA

Vokietija

GB Foods Germany GmbH
Geniner Strasse 88-100
D-23560 Lübeck VOKIETIJA

GB Foods Production Germany
GmbH Geniner Strasse 88-100
D-23560 Lübeck VOKIETIJA

Suomija

GB Foods Suomi Oy
Tammiston kauppatie 7 B
FI-01510 Vantaa
SUOMIJA

Švedija

GB Foods Sweden AB
Scheelevägen 30
SE-223 63 Lund
ŠVEDIJA

Vykdydami savo veiklą (maisto produktų, tokių kaip makaronai, sriubos, sultys, sultiniai, actas, karšti ir šalti padažai, desertiniai mišiniai ir pan., gamybą ir pardavimą per mažmeninius partnerius bei kitais pardavimų kanalais, taip pat teikdami paslaugas po pardavimo) renkame, laikome, atskleidžiame ir/ar tvarkome asmeninius duomenis. Laikantis taikomų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų, aukščiau įvardinti juridiniai asmenys yra su vykdoma veikla susijusių surinktų asmeninių duomenų valdytojai. Kai kuriais atvejais jie yra laikomi duomenų valdytojais kartu su kita grupės įmone. Tam tikroms visai grupei taikomoms funkcijoms, pavyzdžiui, pirkimams ar teisiniams veiksmams, duomenų valdytoju yra laikoma „GB Foods Belgium“

Ką ši privatumo politika reiškia?

Mes vertiname jūsų teisę į privatumą ir imsimės visų įmanomų veiksmų jūsų asmeniniams duomenims apsaugoti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus, tai yra, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą („BDAR“) ir aktualius nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus.

Šioje Privatumo politikoje aprašome kaip renkame jūsų asmeninius duomenis, kaip ir kokiems tikslams galime panaudoti jūsų asmeninius duomenis bei kam jūsų asmeninius duomenis galime atskleisti.

Šioje Privatumo politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie su jūsų asmeninių duomenų tvarkymų susijusias jūsų teises. Taigi, skatiname atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką.

Laikas nuo laiko šią Privatumo politiką galime keisti. Naujausią šios Privatumo politikos versiją visada rasite mūsų pagrindinėse internetinėse svetainėse ir mūsų produkcijos internetinėse svetainėse.

Atkreipkite dėmesį: Tikimės, kad, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis, esate atidžiai perskaitę šią Privatumo politiką. Mes siekiame tvarkyti jūsų asmeninius duomenis laikydamiesi BDAR reikalavimų. Užtikriname optimalią mūsų duomenų bazių apsaugą ir pasirūpinsime, kad savo duomenis galėtumėte lengvai pasiekti, ištaisyti arba ištrinti savo duomenis pateikę paprastą prašymą. Atkreipkite dėmesį, kad tvarkydami jūsų asmeninius duomenis tam tikru būdu turime gauti jūsų leidimą. Kitokiam tvarkymui teisinis pagrindas suteikiamas įstatymais.

Kieno asmeninius duomenis mes renhame?

Vykdydami savo veiklą (apibūdintą aukščiau) mes tvarkome profesionalių klientų, mažmenininkų ar mūsų produkciją perkančių ar naudojančių vartotojų, mūsų rinkos tyrimų ar apklausų dalyvių, konkursų dalyvių, mūsų patalpose ar internetinėje svetainėje apsilankiusių asmenų, žurnalistų, kontaktų su administracinėmis įstaigomis bei bet kaip kitaip su mumis susisiekusių asmenų (pvz. kai gauname savo klientų, tiekėjų ir kitų komercinių partnerių darbuotojų ar vadovų kontaktinius duomenis) asmeninius duomenis.

Kaip mes renkame jūsų asmeninius duomenis?

Mes renkame jūsų asmeninius duomenis keliais būdais:

 • tiesiogiai iš jūsų, kai jūs pateikiate mums savo asmeninius duomenis mums vykdant savo komercinę veiklą,
 • tiesiogiai iš jūsų sutartinių įsipareigojimų arba sutarties sudarymo kontekste,
 • tiesiogiai iš jūsų, kai jūs pateikiate mums savo asmeninius duomenis atvykę pas mus,
 • tiesiogiai iš jūsų, kai jūs dalyvaujate mūsų vykdomuose rinkos tyrimuose ar apklausose,
 • tiesiogiai iš jūsų, kai jūs dalyvaujate mūsų organizuojamuose konkursuose,
 • tiesiogiai iš jūsų, kai jūs registruojatės mūsų internetinėse svetainėse, naršote mūsų internetinėse svetainėse, užpildote kontaktinę anketą mūsų internetinėje svetainėje, užsiprenumeruojate mūsų elektroninį naujienlaiškį arba nusiperkate produktą iš mūsų internetinės parduotuvės,
 • tiesiogiai iš jūsų, kai suteikiate mums savo asmeninius duomenis vykdant tyrimą dėl maisto žymėjimo ir produkcijos atšaukimo,
 • per mūsų išorinį skambučių centrą, kai savo asmeninius duomenis pateikiate jiems teikdami užklausą ar nusiskundimą,
 • per trečiuosius asmenis ir oficialius šaltinius (tokius kaip „Graydon“ kredito patikrinimo duomenų bazė, mažmenininkų  ar kitų komercinių partnerių mums pateikiamas duomenų bazes ar elektroninių laiškų siuntimo sąrašus, viešos žurnalistų duomenų bazės ar mūsų paslaugų tiekėjus),
 • per jūsų darbdavį, su kuriuo turime sutartį arba kuris yra mūsų partneris (pvz. jei esate mūsų klientų, tiekėjų ar komercinių partnerių kontaktinis asmuo).

Kokius asmeninius duomenis mes renkame

Mes galime rinkti toliau išvardintus jūsų asmeninius duomenis tiek, kiek tokie duomenys yra aktualūs mūsų tikslams, kaip tai yra apibūdinama 6 skyrelyje žemiau. Jei tam tikra informacija yra privaloma, o kita informacija pateikiama pasirinktinai, tai turi būti aiškiai nurodoma, kad jūs galėtumėte pasirinkti – tokią informaciją pateikti, ar ne.

TAPATYBĖS NUSTATYMO IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Asmeniniai tapatybės nustatymo duomenys: vardas, adresas, telefono/mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas (ir, jei taikoma, mūsų internetinėje parduotuvėje užsiregistruojančių asmenų slaptažodis arba paskyros duomenys)

Elektroniniai identifikatoriai; IP adresas, slapukais surenkama informacija (žr. mūsų slapukų politiką)

FINANSINIAI DUOMENYS

Tapatybės nustatymo duomenys ir banko sąskaitos numeris
Finansiniai sandoriai: mokėtinos ir jūsų jau sumokėtos sumos, mokėjimų apžvalga ir pan. Sutartys

ASMENINĖS SAVYBĖS

Asmeninės charakteristikos: lytis, gimimo data, tautybė, kalba

GYVENIMO BŪDAS IR ĮPROČIAI

Vartojimo įpročiai, gyvenimo būdas, socialiniai kontaktai, nuosavybė, socialinės žiniasklaidos naudojimas

NUSISKUNDIMAI

Nusiskundimai, incidentai arba nelaimingi atsitikimai

ŠEIMINĖ SUDĖTIS

Šeiminė padėtis ar situacija
Duomenys apie šeimos narius

ŠEIMINĖ SUDĖTIS

Laisvalaikio veikla ir interesai

PROFESIJA IR DARBAS

Duomenys apie profesiją ir darbovietę (individas ar įmonė, PVM kodas, jei taikoma)
Karjeros detalės

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Apsaugos kamera užfiksuota medžiaga
Vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose/kurie yra susiję su mūsų organizuojamais konkursais

GARSO ĮRAŠAI

Mūsų išorinių skambučių centro telefoninių pokalbių įrašai
Garso įrašai socialinėje žiniasklaidoje/mūsų organizuojamų konkursų metu

Kitos duomenų kategorijos

Jūsų planuojami pirkiniai ir susidomėjimo objektai

Kokiems tikslams naudojame jūsų asmeninius duomenis?

Jūsų asmeninius duomenis naudojame šiems tikslams:

Toliau pateikiamas juridinis tokios tvarkymo veiklos pagrindas:

 • tiekėjų ir klientų valdymas,
 • ginčų ir pretenzijų (dėl sąskaitų) tvarkymas,
 • klientų užklausų ir nusiskundimų tvarkymas,
 • reklama,
 • mūsų internetinės svetainės valdymas,
 • patekti jums jūsų prašomą informaciją, pavyzdžiui:
 • susisiekti su jumis dėl mūsų produkcijos apimties
 • atsakyti į klausimą
 • rinkos tyrimų ir statistikos tikslais,
 • informuoti jus apie galimus prizus sudalyvavus konkurse,
 • produkcijos planavimas arba atgalinio ryšio apie užsakymus gavimas,
 • teisinių įsipareigojimų laikymasis (pvz. dėl teisinių ar komercinių gaminių garantijų arba produkcijos atšaukimo),
 • susisiekti aptarnavimo po pardavimo paslaugų teikimo tikslais,
 • mūsų patalpų saugumo ir prieigos kontrolei,
 • rinkodaros tikslais siunčiant popierinius naujienlaiškius arba elektroninius laiškus (turite būti užsiprenumeravę paslaugą).
 • jūsų asmeninių duomenų apdorojimo tikslais pristatant gaminius arba teikiant paslaugas po pardavimo, siunčiant sąskaitas, teikiant jums tam tikrą informaciją, kuri yra susijusi su nusipirkta produkcija, arba apdorojant klientų nusiskundimus, pasitelkiame sutarties vykdymą,
 • jūsų asmeninių duomenų apdorojimo tikslais teikiant paslaugas po pardavimo ir užtikrinant maisto ir produkcijos saugą, pasitelkiame savo, kaip maisto produktų gamintojo, teisinių įsipareigojimų vykdymą,
 • visais kitais atvejais jūsų asmeninių duomenų apdorojimas yra pagrįstas mūsų teisėtais verslo/komerciniais interesais (t.y. interesu susisiekti su potencialiais klientais, informuoti vartotojus ir partnerius apie mūsų produkcijos pasiūlymus ir reklamuoti savo veiklą apskritai tiek gyvai, tiek internetu, taip pat interesu gauti informaciją apie pirkėjų elgseną, pasirinkimus ir planuojamus pirkinius kuriant rinkodaros strategijas),
 • jūsų asmeninių duomenų tvarkymas tiesioginiams elektroninės rinkodaros tikslams (jūsų interesų stebėjimas ir analizė, mūsų elektroninio naujienlaiškio siuntimas), gali būti, įstatymiškai pareikalavus, atšaukiamas („pasirinkimo galimybė“). Tokiu atveju jūsų asmeniniai duomenys bus tvarkomi šiems tikslams tik jei jūs neabejotinai būsite išreiškę savo pageidavimą gauti mūsų elektroninį naujienlaiškį (turite teisę tai padaryti) ir mes įtrauksime jus į savo elektroninių laiškų siuntimo sąrašus.
 • Atkreipkite dėmesį, kad turite teisę savo sutikimą bet kada atsiimti nemokamai ir be jokių neigiamų pasekmių. Tai galite padaryti elektroniniu paštu arba pasinaudoję atšaukimo nuoroda, kuri pateikiama visose mūsų rinkodaros žinutėse.

Su kuo dalinamės jūsų asmeniniais duomenimis

Su savo paslaugų tiekėjais („duomenų tvarkytojais“):

Vykdydami aukščiau aprašytą veiklą, galime dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, ypač su paslaugų teikėjais (IT/“debesyno“ paslaugų teikėjais), mums elektroninių laiškų kampanijas organizuojančioms viešųjų ryšių/rinkodaros agentūromis, pardavimo paslaugų tiekėjams arba kūrybinėms agentūroms), kurie veikia kaip mūsų „duomenų tvarkytojai“.

Mūsų grupės viduje:

Mes taip pat dalinamės jūsų asmeniniais duomenimis savo grupėje. Atkreipkite dėmesį, kad turime partnerių šiose šalyse: Prancūzijoje, Vokietijoje, Suomijoje ir Švedijoje (visos jos priklauso Europos ekonominei erdvei ir jūsų asmeniniams duomenims suteikia tinkamą apsaugą).

Su mūsų išorinėmis teisės įmonėmis:

Bylinėjantis arba galimo bylinėjimosi atveju mes taip pat galime dalintis jūsų asmeniniais duomenimis su teisės įmonėms.

Su vyriausybinėmis institucijomis:

Galiausiai, būdami teisiškai įpareigoti, jūsų asmeniniais duomenimis galime dalintis su viešosiomis institucijomis arba teismais (pvz. policijos ar viešųjų institucijų prašymu pateikti joms apsaugos kameros įrašus).

Perduodami asmeninius duomenis trečiosioms šalims imsimės atitinkamų saugumo priemonių. Pavyzdžiui, jei būtina, vykdysime duomenų perdavimo ar tvarkymo sutartį, kurioje yra išvardinti jūsų asmeninių duomenų tvarkymo apribojimai ir jūsų asmeninių duomenų apsaugos įsipareigojimai.

Jūsų asmeniniai duomenys ir jūsų profilis nebus skolinami ar parduodami tretiesiems asmenims rinkodaros tikslais be jūsų aiškaus sutikimo.

Taip pat naudosimės „Google Analytics“ siekdami pasirūpinti geriausia jūsų, kaip vartotojo patirtimi. Šiuo atveju jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduodami už Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių ribų. Daugiau informacijos apie tai rasite čia: https://policies.google.com/privacy?hl=sde.

Jei kuris nors iš mūsų partnerių perduos asmeninius duomenis gavėjams už EEE ribų, mes užtikrinime, kad jūsų asmeniniams duomenims apsaugoti būtų imtasi atitinkamų priemonių pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Taigi, siekiant įteisinti asmeninių duomenų perdavimą į JAV, esame pasirašę standartines sąlygas su mūsų programinės įrangos tiekėju „Wilke Global“.

Kaip ilgai saugome jūsų asmeninius duomenis?

Jūsų asmeniniai duomenys nebus laikomi ilgiau nei yra būtina mūsų tikslams, kuriems juos tvarkome (kaip tai yra apibūdinta aukščiau). Po to, jei jie ir liks mūsų atsarginėse laikmenose ar archyvuose, jie aktyviai tvarkomi nebebus.

Tai yra, mums yra taikomos tokios saugojimo taisyklės:

buhalteriniuose, finansiniuose ar kituose oficialiuose dokumentuose laikomi asmeniniai duomenys bus saugomi tiek, kiek tokius dokumentus yra reikalaujama saugoti pagal įstatymus,

sutartiniams santykiams vykdyti ir stebėti reikalingi asmeniniai duomenys bus saugomi visą santykių laikotarpį ir 10 metų po jų nutraukimo,

nagrinėjant skundus gauti asmeniniai duomenys bus ištrinti (arba anonimizuoti) vos tik skundas bus išspręstas; ir

visi rinkodaros tikslais naudojami asmens duomenys bus saugomi tol, kol siųsime atitinkamus laiškus ir ne ilgiau kaip 1,5 metų po to. Vos pastebėję, kad jūsų kontaktiniai duomenys nebėra tikslūs ar aktyvūs, arba kai nuspręsite pasinaudoti savo teise atsisakyti prenumeratos, mes jūsų asmens duomenų šiais tikslais nebesaugosime.

Asmeninius duomenis saugome ilgesnį laiką tik tais atvejais, jei būsime teisiškai įpareigoti arba kai tai yra būtina siekiant apginti savo interesus teisminiuose procesuose (pavyzdžiui, bylinėjimosi atveju).

Daugiau informacijos apie mūsų laikymo laikotarpius galite gauti pasiteiravę.

Kaip saugome jūsų asmeninius duomenis?

Imsimės visų būtinų administracinių, techninių ir organizacinių priemonių užtikrinti mūsų nustatytas konkrečias rizikas atitinkančias saugumo priemones.

Perduodamus, laikomus ir kitaip apdorojamus jūsų asmeninius duomenis saugome nuo sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos.

Be to, stengiamės užtikrinti, kad mūsų apie jus turimi duomenys būtų tikslūs ir atitiktų naujausius pasikeitimus. Todėl prašome informuoti mus apie bet kokius jūsų asmeninių duomenų pasikeitimus (pavyzdžiui, pasikeitus jūsų kontaktiniams duomenims).

Daugiau informacijos apie mūsų taikomas saugumo priemones galite gauti pasiteiravę.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

BDAR 15-22 str. ribose turite teisę:

Galiausiai, jūs turite teisę pateikti skundą jūsų šalies duomenų apsaugos institucijai dėl jūsų asmeninių duomenų tvarkymo. Švedijoje galite kreiptis į Švedijos Duomenų apsaugos instituciją.

Norėdami sužinoti daugiau apie šias teises ir aplinkybes, kuriomis galite jomis pasinaudoti, ypač teisę prieštarauti tolesniam duomenų tvarkymui (pvz., teisę atsisakyti mūsų elektroninio naujienlaiškio), perskaitykite šios privatumo politikos priedą. Apskritai, savo teisėmis galite naudotis nemokamai. Pagrįstas mokestis gali būti imamas tik tais atvejais, kai prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba per didelis.

Daugiau informacijos ir patarimų apie savo teises taip pat galite gauti iš savo šalies duomenų apsaugos institucijos.

Į jūsų užklausas ar klausimus siekiame atsakyti kuo greičiau. Siekiant dar kartą patikrinti jūsų užklausą, galime paprašyti iš anksto pateikti savo tapatybės įrodymą.

Kontaktai

Jei turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų dėl „GB Foods“ privatumo politikos ar jūsų asmeninių duomenų tvarkymo, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu arba pateikdami užklausą per mūsų internetinėje svetainėje esančią kontaktinę anketą, taip pat galite parašyti mums aukščiau 1 skyrelyje nurodytu adresu.

Priedas – Daugiau informacijos apie jūsų, kaip duomenų subjekto, teises (žr. BDAR 15-22 str.)

Teisė gauti informaciją ir prieigą prie savo asmeninių duomenų
Daugiau informacijos apie mūsų tvarkymo veiklą ir apie jus turimus asmeninius duomenis galite paprašyti bet kuriuo metu.

Teisė reikalauti ištaisyti netikslius ar neišsamius asmeninius duomenis
Turite teisę pareikalauti, kad mes nedelsiant ištaisytume arba papildytume bet kokius netikslius ar nepilnus jūsų asmeninius duomenis.

Teisė pareikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti („teisė būti pamirštam“)
Galite paprašyti, kad ištrintumėme visus arba dalį jūsų asmeninių duomenų tokiais atvejais:

asmeninių duomenų tvarkymas nebėra reikalingas tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; arba

kai duomenų tvarkymas buvo pagrįstas jūsų sutikimu ir jūs nusprendėte savo sutikimą atsiimti,

kai turite kitokių pagrįstų priežasčių nesutikti su jūsų asmeninių duomenų tvarkymu,

jei tvarkome jūsų asmeninius duomenis neteisėtai,

jei jūsų asmeniniai duomenys turi būti ištrinami laikantis mums skirtų teisinių įsipareigojimų.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis ištrinti galime atsisakyti: (i) naudojantis saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) vykdant teisinę prievolę; arba (iii) pareikšti, įgyvendinti arba ginti teisinius ieškinius.

Teisė apriboti tvarkymą
Galite prašyti, kad mes (laikinai) apribotume Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą tokiais atvejais:

kai ginčijate savo asmens duomenų tikslumą, laikotarpį, kuris leidžia mums patikrinti duomenų tikslumą,

kai tvarkymas atrodo neteisėtas ir jūs prašote mūsų apriboti jūsų duomenų naudojimą, o ne juos ištrinti,

kai mums nebereikia asmeninių duomenų tvarkymo tikslais, bet jums jų reikia teisiniam ieškiniui pateikti, įgyvendinti ar ginti; arba

kol bus patikrinta, ar pateikiant prieštaravimą mūsų teisinis pagrindas turi viršenybę prieš jūsų.

Teisė nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (nemokamai)
Tam tikromis aplinkybėmis galite nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei toks tvarkymas grindžiamas mūsų „teisėtais interesais“. Mums sutikus, jūsų asmens duomenų nebetvarkysime, nebent turėsime įtikinamų teisėtų priežasčių tai daryti arba dėl to, kad toks tvarkymas yra būtinas.

Kai tvarkome jūsų asmeninius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais (ypač siųsdami savo elektroninį naujienlaiškį arba suasmenintą reklamą paprastu paštu), galite bet kada su tvarkymu nesutikti arba savo sutikimą atšaukti. Taip pat turite teisę nebūti profiliuojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisė į duomenų perkeliamumą
Tam tikrais atvejais turite teisę gauti visus savo asmeninius duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteryje skaitomu formatu bei teisę perduoti šiuos asmeninius duomenis kitam duomenų valdytojui. Ši teisė taikoma:

jei tvarkymas grindžiamas sutikimu arba būtinumu įvykdyti sutartį, ir

jei tvarkymas vykdomas automatinėmis priemonėmis.

 • gauti informaciją apie savo asmeninius duomenis ir prieigą prie jų,
 • pataisyti jūsų asmeninius duomenis,
 • ištrinti jūsų asmeninius duomenis („teisė būti pamirštam“),
 • pareikalauti jūsų asmeninių duomenų tvarkymo apribojimo,
 • paprieštarauti jūsų asmeninių duomenų tvarkymui,
 • gauti savo asmeninius duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteryje skaitomu formatu ir galėti perduoti savo asmeninius duomenis kitai organizacijai.